Публічний договір оферти щодо придбання курсів.

Цей Публічний договір оферти (надалі – Оферта) є публічною пропозицією сайту НАНО ТРАНСФОРМАЦИЯ (надалі – Сайт), в особі компанії ФОП "Бойченко Ганна Федорівна" УКРАЇНА", укласти договір, який визначає порядок доступу до сайту https://nano-transformation.com/ на зазначених нижче умовах.

Оферта є договором приєднання для будь-якої особи (користувача), що використовує Сайт. Сайт пропонує укласти Оферту будь-якій особі. Оферту викладено в стандартній і незмінній для всіх формі у вигляді публічного договору, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

У разі прийняття викладених нижче умов Юридична особа (Користувач), яка акцептує цю Оферту, здійснює оплату послуг ФОП "Бойченко Ганна Федорівна" щодо доставки інформації за допомогою сайту https://nano-transformation.com/ відповідно до умов цієї Оферти. Юридична особа приймає цю Оферту і здійснює оплату послуг ФОП "Бойченко Ганна Федорівна" УКРАЇНА" на підставі виставленого рахунку. Категорії платної інформації визначаються ФОП "Бойченко Ганна Федорівна" самостійно. Оплата послуг Користувачем є акцептом Оферти.

Поняття та визначення, що вживаються в Оферті

Клієнт – юридична особа, яка замовляє або має намір замовити послуги у Виконавця

Виконавець – ФОП "Бойченко Ганна Федорівна", який надає доступ на зазначених умовах

Послуги – набір Послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором

Публічна оферта – пропозиція Виконавця що розміщена на сайті https://nano-transformation.com/ ,

адресована невизначеному колу юридичних осіб укласти цей Договір на визначених умовах

Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти

Сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://nano-transformation.com/ ,

1. Права та обов'язки сторін

Виконавець зобов'язуєтеся:

Своєчасно, якісно і у повному обсязі надавати послуги, які передбачені цим договором.

Інформувати клієнта про будь-які обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати якісному, своєчасному чи повному наданню послуг, відповідно до цього договору надати послуги у строки, що передбачені у відповідних Рахунках до цього Договору.

Виконавець не несе відповідальність за недотримання строків і якості надання послуг, які були несвоєчасно надані в результаті недотримання Замовником умов вказаних у договорі.

Оферта – цей публічний договір про надання доступу до матеріалів Сайту.

Користувач – фізична особа, яка досягла 18-ти років, та здійснює і має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет.

Підписка – повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов тарифу Підписки, розміщених на сторінці https://nano-transformation.com/

День – період часу тривалістю двадцять чотири години.

Місяць – період часу тривалістю тридцять днів.

Рік – період часу тривалістю триста шістдесят пять днів.

Платіжна система – фінансовий посередник, відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», який бере участь в розрахунках між Сайтом та Користувачем.

2. Предмет угоди

Відповідно до умов Оферти Сайт надає Користувачам повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті в залежності від виду підписки.

Надходження ФОП "Бойченко Ганна Федорівна" оплати від Користувача є прийняттям (акцептом) Оферти, що означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов Оферти.

Послуги ФОП "Бойченко Ганна Федорівна" для юридичних осіб, надаються виключно за окремими договорами з такими юридичними особами.

Акцептуючи даний Договір Користувач погоджується повністю й беззастережно із Офертою та із Політикою конфіденційності Сайту за посиланням https://nano-transformation.com/

3. Порядок й умови оформлення Підписки

Розрахунок проводиться в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений в Рахунку шляхом передплати 100% вартості послуг.

Замовник за свій рахунок оплачує всі банківські послуги, які необхідні для здійснення оплати за цим Договором.

Днем здійснення оплати послуг Виконавця вважається дата, в який сума, що підлягає сплаті, зараховується на рахунок Виконавця.

Для оформлення Підписки Користувачеві необхідно:
  • Уважно ознайомитися з умовами Оферти та прийняти її;

  • Обрати вказаний тарифі та спосіб Підписки за посиланням https://nano-transformation.com/
  • Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система;

  • Підтвердити оплату і оплатити;

Юридична особа здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП "Бойченко Ганна Федорівна" на підставі виставленого рахунку. Факт оплати послуг ФОП "Бойченко Ганна Федорівна" юридичною особою підтверджує повну згоду юридичної особи з умовами Оферти;

У своєму особистому кабінеті на сайті Платіжної системи Користувачеві доступна інформація щодо фінансової історії, строку дії підписки, можливості зміни паролю чи заміни платіжної картки. Цей перелік не є вичерпним та може змінюватись.

Оплата послуг ФОП "Бойченко Ганна Федорівна" проводиться Користувачем на умовах 100% передоплати за допомогою Платіжних систем, що визначені на сторінці https://nano-transformation.com/Сайт попереджає Користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартість послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (при їх наявності), надаючи свої послуги лише у випадку, якщо такі комісії і збори будуть оплачені Користувачем. Інформацію про дані комісіях і збори (при їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися у Платіжної системи. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються. Користувач, який скористався послугами Платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

Вартість Підписки визначено за посиланням https://nano-transformation.com/

Усі ціни визначені без ПДВ. ФОП "Бойченко Ганна Федорівна" не є платником ПДВ.

ФОП "Бойченко Ганна Федорівна" має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, розмір тарифу Підписки тощо шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на Сайті.

Зміни умов цієї Оферти набирають чинності з моменту опублікування на Сайті таких змін.

Зміни, що стосуються розмірів тарифів Підписки застосовуються тільки для Підписок, придбаних після такої зміни.

Відмова від послуг після оплати є неможливою.

Передплата Замовником 100% вартості послуг вважається, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, прийняттям умов Договору оферти (повним та беззастережним акцептом даного Договору), та засвідчує факт його укладання, а також засвідчує згоду Замовника сумлінно користуватись правами, та чітко виконувати обов'язки, що виникають у зв'язку з отриманням ним послуг.

4. Відповідальність

Користувач несе повну відповідальність за достовірність інформації, інформації і даних, вказаних ним при оплаті їм послуг ФОП "Бойченко Ганна Федорівна"

Користувач не має права вказувати при реєстрації будь-які персональні дані третіх осіб, включаючи контактні дані (адреса, телефон, електронна пошта).

У разі пред'явлення до ФОП "Бойченко Ганна Федорівна" претензій з боку третіх осіб у зв'язку з використанням персональних даних, суб'єктами яких вони є, і наданих ФОП "Бойченко Ганна Федорівна" Користувачем, Користувач зобов'язується самостійно і за свій рахунок врегулювати всі такі претензії і судові позови або відшкодувати ФОП "Бойченко Ганна Федорівна" понесені у зв'язку з цим витрати .

Виконавець не несе відповідальність за невиконання та/або невчасне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо це обумовлено діями або бездіяльністю Замовника, що призвело до невиконання Виконавцем власних зобов'язань перед Замовником по цьому Договору.

ФОП "Бойченко Ганна Федорівна" не несе відповідальності за порушення умов Оферти, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, збоїв в енергетичних або телекомунікаційних мережах (в тому числі порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання і т. п.), страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання ФОП "Бойченко Ганна Федорівна" умов Оферти і непідконтрольні ФОП "Бойченко Ганна Федорівна".

ФОП "Бойченко Ганна Федорівна" також не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Офертою, а також не компенсує збитки, що виникли в тому числі, але не обмежуючись, в результаті: протиправних дій користувачів;

Неправомірних дій третіх осіб, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сайту; збоїв в роботі Сайту, викликаних помилками в коді, комп'ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні Сайту, в тому числі пов'язаних з діями третіх осіб; відсутності (неможливості встановлення, припинення та ін.) або недостатньої швидкості інтернет-з'єднань між сервером Користувача і сервером Сайту; інших випадків, пов'язаних з діями / бездіяльністю третіх осіб, спрямованими на погіршення загальної ситуації з використанням глобальної мережі Інтернет та / або комп'ютерного обладнання, що існувала на момент укладення Оферти тощо.

5. Інші умови

Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того, де знаходиться Клієнт, який отримує послугу.

Всі суперечки, що випливають з правовідносин щодо Оферти, вирішуються шляхом переговорів.

Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені Виконавцем на сайті.

Клієнт підтверджує, що він до укладення цього договору ознайомився із його умовами, та свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір.
Те
Клієнт несе відповідальність за правильність вказаних ним у Даному договорі контактних даних.

6. Адреса та реквізити

ФОП "Бойченко Ганна Федорівна"

Код отримувача: 2769508728

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA093052990000026009030121146

Валюта: UAH

Email : nanotransformation9@gmail.com